Правила поведінки здобувачів освіти в освітньому закладі

Відповідно до ст. 20 Закону України «Про загальну середню освіту» учень – це особа, яка навчається і виховується в одному із загальноосвітніх навчальних закладів, зарахування до яких, як правило, здійснюється з 6 років. Статус учнів як учасників навчально-виховного процесу у загальноосвітніх навчальних закладах, їх права та обов’язки визначаються Законом України «Про освіту», Законом України «Про загальну середню освіту» та іншими нормативно – правовими актами чинного законодавства України. Відповідно до ст. 53 Закону України «Про освіту» учні як здобувачі освіти мають право на: - навчання упродовж життя та академічну мобільність; - індивідуальну освітню траєкторію, що реалізується, зокрема, через вільний вибір видів, форм і темпу здобуття освіти, закладів освіти і запропонованих ними освітніх програм, навчальних дисциплін та рівня їх складності, методів і засобів навчання; - якісні освітні послуги; - справедливе та об’єктивне оцінювання результатів навчання; - відзначення успіхів у своїй діяльності; - свободу творчої, спортивної, оздоровчої, культурної, просвітницької, наукової і науково-технічної діяльності тощо; - безпечні та нешкідливі умови навчання, утримання і праці; - повагу людської гідності; - захист під час освітнього процесу від приниження честі та гідності, будь-яких форм насильства та експлуатації, дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю здобувача освіти; - користування бібліотекою, навчальною, науковою, виробничою, культурною, спортивною, побутовою, оздоровчою інфраструктурою закладу освіти та послугами його структурних підрозділів у порядку, встановленому закладом освіти відповідно до спеціальних законів; - доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в освітньому процесі та науковій діяльності; - інші необхідні умови для здобуття освіти, у тому числі для осіб з особливими освітніми потребами та із соціально незахищених верств населення. Учні як здобувачі освіти мають: - виконувати вимоги освітньої програми (індивідуального навчального плану за його наявності), дотримуючись принципу академічної доброчесності, та досягти результатів навчання, передбачених стандартом освіти для відповідного рівня освіти; - поважати гідність, права, свободи та законні інтереси всіх учасників освітнього процесу, дотримуватися етичних норм; - відповідально та дбайливо ставитися до власного здоров’я, здоров’я оточуючих, довкілля; - дотримуватися установчих документів, правил внутрішнього розпорядку закладу освіти, а також умов Статуту освітнього закладу. Здобувачі освіти мають також інші права та обов’язки, передбачені законодавством та установчими документами закладу освіти. Для здобувачів освіти та всіх учасників освітнього процесу Школа – територія, на якій не місце для проявів грубості, вульгарності; паління у приміщеннях і на території навчального закладу; використовування петард; вживання алкогольних напоїв, наркотичних та токсичних речовин; псування державного, громадського та особистого майна.
ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ
1. Правила поведінки учнів базуються на законах України, постановах Міністерства освіти та науки України , органів місцевого самоврядування, Статуті школи.
2. Учень приходить в школу за 15-20 хвилин до початку занять, чистий і охайний, займає своє робоче місце з першим дзвінком, готує все необхідне навчальне приладдя до майбутнього уроку.
3. Не можна приносити на територію школи з будь-якою метою і використовувати будь-яким способом зброю, в т.ч. ножі, вибухові, вогненебезпечні речовини; спиртні напої, сигарети, наркотики і інші одурманюючі засоби і отрути, а також токсичні речовини і таблетки.
4. Забороняється вживання непристойних виразів і жестів.
5. Не можна без дозволу педагогів або медичної сестри (за узгодженням з батьками) йти зі школи та її території в урочний час.
6. У разі пропуску занять учень зобов'язаний пред'явити класному керівнику довідку або записку від батьків (осіб, їх заміняють) про причину відсутності на заняттях. У разі пропуску більше трьох днів учень зобов'язаний представити довідку з медичної установи.
7. Учень школи повинен проявляти пошану до старших, піклуватися про молодших. Школярі поступаються дорогою дорослим, старші - молодшим, хлопчики - дівчаткам.
8. Поза школою учні поводяться скрізь і усюди так, щоб не принизити свою честь і гідність, не заплямувати добре ім'я школи.
9. Учні бережуть майно школи, акуратно ставляться як до свого, так і до чужого майна, дотримуються чистоти і порядку на території школи.
10. До учнів, які привласнили чужі речі, застосовуються дисциплінарні стягнення. У разі спричинення збитку чужому майну, батьки учнів, які заподіяли збиток, несуть матеріальну відповідальність.
11. Учні, які знайшли втрачені або забуті, на їх думку, речі, належить здати черговому, який знаходиться на першому поверсі школи, черговому вчителю, класному керівнику або шкільній адміністрації.
12. Булінг є неприпустимою формою поведінки учнів у школі та за її межами.
13. Не дозволяється жувати гумку, учні можуть користуватися на урокахгаджетами лише для навчання.
14. Учень зобов'язаний виконувати домашні завдання в терміни, встановлені шкільною програмою.
15. На першу вимогу вчителя учень зобов’язаний давати щоденник.
16. Учень повинен щодня вести записи домашніх завдань у щоденнику.
17. Приносити на заняття всі необхідні підручники, зошити, інструменти і письмове приладдя.
ПОВЕДІНКА НА УРОКАХ
1. Учні входять до класу за дзвоником. Запізнюватися на уроки без поважних причин заборонено. 2. Коли вчитель входить в клас, учні встають, вітаючи вчителя. Так само учні вітають будь-якого дорослого, який увійшов до класу під час занять. 3. Під час уроку не можна ходити по класу без дозволу вчителя, голосно розмовляти, кричати, відволікатися самому і відволікати інших товаришів від занять розмовами, іграми і іншими справами, що не стосуються уроку. 4. Заняття у школі проводяться за кабінетною системою. За кожним учнем у кожному кабінеті закріплено окреме місце. Кожен учень відповідає за збереження санітарного стану та майна на своєму робочому місці. 5. Якщо під час занять учню необхідно вийти з класу, то він повинен попросити дозволу у вчителя. 6. Учень на уроці зобов'язаний виконувати всі вимоги вчителя. 7. Під час відповіді на запитання вчителя учень повинен відповідати голосно, виразно, зрозуміло. 8. Якщо учень хоче поставити питання вчителеві або відповісти на питання вчителя, він піднімає руку. 9. На уроці учень має право ставити питання вчителеві, якщо не зрозумів матеріал під час пояснення. 10. На уроки фізичної культури учні приходять у спортивній формі та спортивному взутті. Учні, звільнені від занять фізкультурою, обов'язково присутні в залі. 11. Дзвінок про закінчення уроку дається для вчителя. Тільки коли вчитель оголосить про закінчення занять, учні мають право покинути клас. При виході вчителя або іншого дорослого з класу учні встають. 12. Учень має право в коректній формі обстоювати свій погляд і свої переконання при обговоренні різних спірних і неоднозначних питань, які стосуються теми уроку. 13. Учні зобов’язані знати і дотримуватися правил техніки безпеки як під час уроків, так і після їх закінчення. ПОВЕДІНКА УЧНІВ ДО ПОЧАТКУ, НА ПЕРЕРВАХ І ПІСЛЯ УРОКІВ 1. Під час перерви учень зобов'язаний: - підтримувати чистоту і порядок на своєму робочому місці; - вийти з класу, якщо попросить вчитель; - учні на перервах знаходяться на своєму поверсі; - підкорятися вимогам чергового вчителя по поверху; - при зустрічі з вчителями, батьками, дорослими відвідувачами школи учні вітаються і звільняють дорогу; - учням забороняється входити до вчительської без дозволу; - забороняється вживати непристойні вирази і жести, шуміти, заважати відпочивати іншим. 2. Час перерви — особистий час кожного учня. Він може його проводити по своєму розумінню, але не повинен заважати іншим. 3. Під час перерви учні можуть вільно пересуватися по школі, окрім тих місць, де їм заборонено знаходитися в цілях безпеки (горище, підвал, кухня). 4. Під час перерв учням категорично забороняється залишати шкільну будівлю задля збереження життя та здоров’я та з метою уникнення випадків травматизму серед учнів. 5. Під час перерв забороняється бігати по школі, по сходах, поблизу віконних отворів, грати в м’яча у класі, коридорах та інших місцях, не пристосованих для ігор. 6. Під час перерв забороняється штовхати один одного, гратися в небезпечні ігри, кидатися портфелями і іншими предметами, застосовувати фізичну силу. 7. У школі та на її території категорично забороняється тютюнопаління та вживання алкогольних напоїв. 8. Категорично забороняється самовільно розкривати вікна, сидіти на підвіконнях. 9. На перервах школярі можуть звернутися до свого классного керівника, чергового вчителя за допомогою, якщо проти них здійснюються протиправні дії. РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ЗОВНІШНЬОГО ВИГЛЯДУ УЧНІВ 1. У школу учні повинні приходити в одязі, який відповідає перебуванню дитини у суспільних місцях. Стиль одягу - діловий, класичний.Для уроків фізичної культури, трудового навчання, хімії обов’язкова спеціальна форма. 2. Спортивний одяг, призначений для уроків фізкультури, на інших уроках недоречний. 3. Одяг повинен відповідати зросту, виражати пошану господаря до самого собе і суспільства. 4. Не можна зловживати косметикою і носити багато прикрас на заняття. 5. Знаходитися в школі у верхньому одязі без особливих на те причин не дозволяється. 6. На урочисті загальношкільні заходи учні приходять у святковій формі. 7. На вечори, концерти учні вибирають одяг по рекомендації батьків та на свій розсуд. ЧЕРГОВИЙ ПО КЛАСУ І ШКОЛІ 1. Черговий по класу учень під час перерви має перевірити навчальний кабінет, підготувати дошку, забезпечити порядок у кабінеті. 2. Черговий учень має право зробити зауваження іншим учням щодо правил поведінки та санітарних правил у навчальному кабінеті. 3. Черговий клас по школі має приступити до чергування за 30 хв. до початку занять. Чергування по школі триває один навчальний тиждень протягом робочого дня. 4. Чергові учні допомагають черговому вчителю у здійсненні контролю за чистотою, порядком по школі, за виконанням всіма учнями цих правил. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 1. Учні не мають права під час знаходження на території школи і при проведенні шкільних заходів здійснювати дії, небезпечні для життя і здоров'я самого себе та оточуючих. 2. За порушення цих Правил та Статуту школи учні притягуються до відповідальності, до них можуть бути вжиті такі стягнення: - усне зауваження; - запис зауваження в щоденник; - виклик учня самого або з батьками на засідання Ради батьківського комітету; - відшкодування завданої учнем матеріальної шкоди його батьками. 3. Ці Правила розповсюджуються на всіх учнів школи і є обов’язковими для виконання на всій території школи, а також під час усіх заходів, що проводяться школою.